Befektetési lehetőségek

A gazdaság elemzésének „klaszter-típusú” megközelítése alapján végzett kitörési pont vizsgálat szerint a megyében a következő tevékenységek megyei koncentrációja tekinthető jelentősnek:

A klaszter-feltérképezésből is azonosítható, széles kutatási és tudásbázis kapcsolódik össze térben az élelmiszeripar több nagy szereplőjével és a körülöttük lévő kkv‐kkal. A jövőbeli fejlődési irányt a két szektor hatékony összekapcsolása jelenti. A mezőgazdaság‐élelmiszeripar‐biotechnológia stabil hármasa lehet a jövőben az a húzóágazat, mely a megye gazdasági vonzerejét és versenyképességét növelve a többi stakeholdernek is lendületet ad, vagyis megerősödhetnek az építőipari, gépgyártó, megújuló energia ipari vagy éppen a textilipari, turisztikai koncentrációk. Ezek érvényesülését Csongrád megye nem csak régión, országon belül, de a hármashatár közelségét kihasználva déli irányba nyitva, határon átnyúlóan is segíteni kívánja, melynek egyben központjává is szeretne válni.


Keresés